Fout
  • De webmaster heeft je de toegang tot de website geblokkeerd

Synergieschool| Roermond

In samenwerking met Architectenbureau Coppen hebben we het interieur voor deze school ontworpen. Het interieur van deze school is volledig ontworpen volgens hun visie:
“Vertrouwen in de eigen ontwikkelingskracht van alle kinderen. Een veilige, inspirerende, hoopvolle, uitdagende omgeving bieden met als doel: de optimale ontwikkeling van sociale, emotionele, cognitieve, fysieke, creatieve, muzikale, naturalistisch-ecologische intelligenties.”

 

u wilt samenwerken? U heeft een interessant project en wilt graag met ons samenwerken?

Contact